מה זה?

ניתוח העלויות הנדרשות אל מול התועלות הכמותיות והאיכותיות הצפויות כתוצאה משינוי כלשהו. הניתוח, המסייע בקבלת החלטות, יכול להתבצע לפני או במקביל לשינוי תהליכים ו/או לשינוי ארגוני.

מתי כדאי להשתמש?

ניתוח עלות תועלת הוא הכרחי כשבודקים אם כדאי ליישם שינוי כלשהו.

שלבי העבודה בתהליך התכנון
הכרחי בתהליך
בניית תכנית יישום

מה זה?

בניית תכנית ליישום השינוי תוך התייחסות לפעילויות שיש לבצע , למשאבים הנדרשים ,עלויות ,עדיפויות , אחראים ולוחות זמנים.

חשוב לדעת

כדי לעשרוך ניתוח עלות-תועלת מעמיק ומועיל ,התוכנית צריכה להיות מפורטת ולהיערך מוקדם ככל האפשר.

כדאי שיהיה בתהליך
ניתוח עלויות

מה זה?

חישוב של כמה יעלה ליישם את הפעילויות השונות שכולל השינוי בהיבטים של כח אדם ,טכנולוגיות ומשאבים נוספים.

חשוב לדעת

במסגרת הניתוח כדאי לבחון כמה חלופות , ולבחון את השפעותיה של כל חלופה.