מה זה?

כאשר מבצעים שינוי מהותי בתהליכי העבודה צריך לבצע במקביל גם שינוי ארגוני שיאפשר להטמיע את התהליכים החדשים טוב יותר, ויסייע לממש את מטרותיהם. השינוי הארגוני כולל הגדרה מחדש של המבנה הארגוני והפונקציונלי, של תפקידים ואפילו של תקני כח אדם.

מתי כדאי להשתמש?

כשמבצעים שינוי מהותי בתהליכי העבודה.

שלבי העבודה בתהליך התכנון
כדאי שיהיה בתהליך
הגדרת תפיסה ארגונית

מה זה?

הגדרה מחדש של המבנה הפונקציונלי והארגוני ,כולל הגדרת תפקידים חדשה (ואת ה פרופילים והכישורים הנדרשים כדי למלאם) ותקינת כ"א מתאימה.

חשוב לדעת

ברוב המקרים שינוי ארגוני מייצר יעילות תפעולית.

הכרחי בתהליך
ניהול השינוי

מה זה?

בניית תוכנית ליישום השינוי הארגוני והשינוי בתהליכי העבודה ,הדרכת העובדים וליווי שלהם במהלכו.

חשוב לדעת

שלב זה הוא הקריטי ביותר להצלחת השינויים.