פרוייקט לדוגמא

עיצוב שירות

Clone of טרנספורמציה דיגיטלית לרישוי עסקים

עיצוב שירות

רקע כללי

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.

מה עשינו?

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.

מה היה האתגר?

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.

תוצרים סופיים של הפרוייקט

Image
דשבורד תחקור מדדים
Image
Placeholder