פרוייקט לדוגמא

עיצוב שירות

טרנספורמציה דיגיטלית לרישוי עסקים

עיצוב שירות

רקע כללי

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.

מה עשינו?

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.

מה היה האתגר?

ניתוח מכלול האינטראקציות שיש ללקוח עם הארגון במסגרת צריכת שירות, מקצה-לקצה (באופן חוצה ערוצים – פיזי, טלפוני, דיגיטלי) ומנקודת המבט של הלקוח, תוך מיפוי נקודות הכאב העיקריות וזיהוי הצרכים המרכזיים שלו; בהמשך לכך,  גיבוש אסטרטגיה לשיפור השירות (איתור הזדמנויות ותעדופן), ותכנון חוויית הלקוח העתידית כך שתענה או תתעלה על ציפיות הלקוח.