מה זה?

מרבית הארגונים מתקשים להסתגל לקצב השינוי המהיר של העולם בו הם פועלים .למרות השינוי המתמיד בצרכי הלקוחות ,הארגון והעובדים ,לצד השינוי בשיטות העבודה וכמובן בטכנולוגיה - מרבית הארגונים ממשיכים להשתמש באותם תהליכי עבודה בהם השתמשו לפני שנים . שינוי תהליכים מייצר שינוי באופן בו ארגונים מתנהלים ופועלים במטרה להשיג שיפורים דרמטים במדדי ביצוע קריטים ,כמו שיפור זמינות ,מקצועיות ואיכות השירות.

על אילו צרכים זה עונה?

  • שיפור זמינות ,מקצועיות ואיכות השירות
  • צמצום זמני מחזור 
  • התייעלות תפעולית 
  • הגדלת הכנסות
  • שיפור רווחיות 
  • שימור עובדים